Varemerke

Hva er EU-varemerke?

Som navnet indikerer, er registrering av et EU-varemerke en felles registrering som omfatter alle EU-land.

Søknadene behandles av en sentral myndighet, nemlig The Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) med sete i Alicante i Spania. Noen lands varemerkemyndigheter undersøker imidlertid om det i deres land finnes tidligere registreringer som er like eller forvekselbare. Dersom slike finnes, kan det medføre at man bør trekke søknaden for ikke å gjøre inngrep i eldre rettigheter.

En EU-søknad betyr store besparelser i forhold til enkeltstående søknader i flere land. Sannsynligvis vil EU-søknaden svare seg dersom man ønsker registrering i mer enn 3 EU-land.

EU-varemerket må som andre varemerker fornyes hvert 10. år. Fornyelse av et EU-varemerke vil imidlertid bli mye billigere enn om man skulle fornye det samme varemerke i EU-landene enkeltvis.

I de fleste land må et varemerke brukes dersom man skal forsikre seg mot opphør av registreringen. Normalt må bruk ikke opphøre i en sammenhengende periode på over 5 år. Når det gjelder en EU-registrering, kreves det ikke at varemerket benyttes i alle EU-land. Reell bruk i noen av landene er tilstrekkelig. Hvor omfattende bruken må være for å kunne forsvare varemerkeregistreringen vil variere etter vare/tjenestetype.