Varemerke

Formelle krav ved videreføring

Hvilke formelle krav stilles ved videreføring av en varemerkesøknad i Norge?

Se detaljert informasjon her.