Patent

Kan jeg få verdenspatent?

Nei, dessverre! Verdenspatent forekommer først og fremst i avisspaltene og er ingen realitet.

Myndigheten til å gi patent ligger stort sett under hver nasjons råderett, for eksempel er det bare det norske Patentstyret som har rett til å innvilge norsk patent. Det finnes ingen verdensomspennende organisasjon som overstyrer nasjonene ved å innvilge et verdenspatent.

Det finnes grupper av land som har en felles patentmyndighet, for eksempel har ca. 25 medlemsland i Europapatentordningen en felles patentbehandling i EPO (European Patent Office). En PCT-søknad (se mer her) kalles ofte en internasjonal patentsøknad, men PCT foretar bare en foreløpig gransking og gir søker visse fordeler med forlenget frist for videreføring av søknad i medlemslandene, og en PCT-organisasjonen har ingen myndighet til å innvilge patent.