Patent

Kan et navn eller en logo patenteres?

Et navn eller en logo, for eksempel et produktnavn, kan beskyttes. Det kalles ikke patentering, men varemerkeregistrering.

Mer informasjon om varemerkeregistrering