Patent

Kan en patentsøknad trekkes tilbake?

En patentsøknad kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt under saksbehandlingen. Hensikten med å trekke en søknad kan være mange, men en hovedgrunn skiller seg ut: Søknadens innhold betraktes å ikke være godt nok for patentering eller dekker ikke videreutviklingen som har blitt gjort på oppfinnelsen etter at søknaden ble innlevert.

Så lenge oppfinnelsen ikke er gjort offentlig kjent og det ikke foreligger noen risiko for at andre kan ha innlevert en søknad som gjelder en tilsvarende oppfinnelse, kan det være gunstig å trekke søknaden for deretter å innlevere en ny søknad som dekker den forbedrede oppfinnelsen. Vær oppmerksom på at en søknad blir publisert (offentliggjort) 18 måneder etter innleveringsdatoen (eventuelt prioritetsdatoen). Skal en søknad trekkes og innholdet ikke bli gjort kjent, må søknaden derfor trekkes innen publiseringsdatoen.

En søknad som er trukket, kan ikke gjenopptas slik som en henlagt søknad. Det må innleveres en ny søknad som får ny prioritetsdato, og det må betales vanlige søknadsgebyr.

Dersom en av ulike årsaker finner at en søknad ikke skal holdes i live og påkostes mer saksbehandling, kan den også henlegges ved at førstkommende offisielle uttalelse ikke besvares. Dersom en sak henlegges og fristen for å besvare den offisielle uttalelsen faller før publiseringsdatoen, vil saken heller ikke bli publisert.