Patent

Kan en henlagt patentsøknad gjenopptas?

Behandlingen av en patentsak stanses og saken henlegges dersom fristen for å besvare en offisiell uttalelse ikke overholdes. Saken kan deretter gjenopptas innen 4 måneder fra den offisielle fristens utløp ved at den offisielle uttalelsen besvares og et gebyr (se §19) betales til Patentstyret. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.