Patent

Kan en få fristutsettelse på en besvarelse?

Fristen for å besvare en offisiell uttalelse fra Patentstyret kan søkes forlenget i 2 måneder. I en saks behandlingsperiode kan det maksimalt bes om to fristforlengelser. Utsettelse gis automatisk ved henvendelse til Patentstyret. Det må bes om fristutsettelse før fristutløp.

Det betales ikke offentlige gebyr for fristutsettelse. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.

Dersom en offisiell uttalelse fra Patentstyret ikke besvares innen fristens utløp, blir saken henlagt. Saken kan deretter gjenopptas innen 4 måneder fra den offisielle fristens utløp ved at den offisielle uttalelsen besvares og et gebyr (se §19) betales til Patentstyret. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.