Patent

Hvorfor søke patent og patentbeskyttelse?

Patent er et unikt konkurransevirkemiddel. Ved patentbeskyttelse sikres et nyutviklet produkt bedre mot kopiering og gir derved et bedre økonomisk resultat.

Med patentbeskyttelse hindres andre i å utnytte dine oppfinnelser. I inntil 20 år vil man kunne selge sitt produkt uten å måtte konkurrere med andre leverandører. Når patent er innvilget, regnes beskyttelsestiden fra søknadsdatoen. Rettsbeskyttelsen har altså tilbakevirkende kraft. Det vil derfor kunne medføre erstatningsansvar også å etterligne et patentsøkt produkt. Et viktig konkurransefortrinn oppnås dermed allerede ved innlevering av en søknad. Ved å opplyse, for eksempel ved merking av produktet, at produktet er patentsøkt, varsler man sine konkurrenter om at etterligninger ikke aksepteres.