Patent

Hvorfor be om utsatt meddelelse av et patent?

Formålet med å be om utsatt meddelelse er å unndra patentbeskrivelsens innhold fra offentlighet så lenge loven tillater det. Årsaken kan være at en ikke ønsker å la konkurrenter få tilgang til detaljer i beskrivelsen på et unødvendig tidlig tidspunkt.

En patentsøknad skal ifølge Patentloven offentliggjøres (publiseres) 18 måneder etter innleveringsdatoen. Dersom en søknad blir innstilt til patent før søknaden har nådd publiseringsdatoen (18 måneder fra innlevering), kan en be om utsatt meddelelse av patentet. Patent vil da bli gitt etter at søknaden er 18 måneder gammel.