Patent

Hvordan søke patent i utlandet?

Dersom det skal søkes patent i utlandet, er det mulig å søke med prioritet i de fleste land innen 12 mnd. fra innleveringsdato i Norge. Den utenlandske søknad vil da i praksis bli ansett som innlevert samtidig med den norske.

18 mnd. etter at patentsøknaden er innlevert i Norge, blir den offentliggjort. Etter dette tidspunkt vil det i de aller fleste utland være umulig å søke patent også uten prioritet. Det er en forutsetning for å søke patent i utlandet mellom 12 og 18 mnd. at ikke søkeren eller andre har gjort oppfinnelsen allment tilgjengelig (kjent).

Dersom det innen 12 mnd. fra innleveringsdato i Norge inngis en såkalt PCT-søknad, kan imidlertid prioritetstiden utvides til 30 mnd. og for noen land og regioner 31 mnd.