Patent

Hvordan komme i gang med en patentsøknad?

Vi kjenner de formaliteter som kreves for utarbeidelse av en patentsøknad. Våre saksbehandlere har lang erfaring innenfor sine fagområder og kan relativt hurtig sette seg inn i de fleste sakstyper, men det er du som oppfinner som best kjenner ditt eget produkt og sakens fagområde. Sammen er vi i stand til å få det beste i saken framstilt i en patentsøknad.

Patentundersøkelse

Som oppfinner har du kanskje så god oversikt over saksområdet at du med stor sikkerhet kan si at et lignende produkt ikke finnes på denne jord. Men kanskje er du usikker og ønsker å skaffe deg større oversikt før det brukes mye ressurser og penger på en søknadsprosess. Da kan en forundersøkelse være fornuftig å få gjennomført. Vi kan forestå slike undersøkelser.

Presentasjon av oppfinnelsen

Både ved patentundersøkelse og patentsøknad er det viktig å få klarlagt hva slags oppfinnelse det dreier seg om. Til det formålet kan sjekklisten for vurdering av oppfinnelsen være nyttig både for søkerens del og for saksbehandleren som utarbeider søknaden.

Kostnadsfri vurdering

Vi tilbyr kostnadsfritt et møte på vårt kontor hvor saken kan drøftes og vurderes sammen med en av våre saksbehandlere. Ta kontakt pr. telefon eller e-post for avtale. Ta gjerne med en mest mulig utfylt sjekkliste.

Kontrakt

Våre oppdragsvilkår regulerer forholdet mellom søker og byrå, og ved signering og overlevering av fullmaktserklæring gir du formelt oppdraget med utarbeidelse av søknad samt representasjon overfor Patentstyret eller samarbeidende utenlandsk patentbyrå og gjeldende lands patentmyndighet under de vilkår som er nevnt i oppdragsvilkårene. Signert fullmaktserklæring vil vanligvis måtte foreligge før arbeidet med søknaden starter.

Priser

En søknadsutarbeidelse varierer i pris i forhold til sakens kompleksitet. Det avgjørende er antall medgåtte saksbehandlertimer før søknaden er klar for innlevering. En gjennomsnittpris for innleveringsklar søknad er for tiden ca. NOK 45.000 + offentlige gebyr + mva. Legg merke til at bedrifter med inntil 20 årsverk betaler mindre gebyr enn større bedrifter.

Saksbehandlingen underveis i behandlingsperioden (besvare offisielle uttalelser) avhenger sterkt av hvilke funn patentmyndighetenes gransker gjør. Det må regnes med en gjennomsnittspris for denne saksbehandlingen på minimum NOK 15.000.
Forskuddsbetaling

Det vil ofte måtte innbetales et akontobeløp på NOK 25.000,- + mva før saksforberedelsen starter. Dette avtales i hvert tilfelle.

Mest mulig informasjon

I tillegg til informasjon om oppfinnelsen slik den framgår av sjekklisten, vil det være nyttig for saken å skaffe tilveie all mulig informasjon om både oppfinnelsen og den såkalte kjente teknikk, dvs. hvordan dagens tekniske løsninger innenfor oppfinnelsens fagområde er, samt hva slags fordeler oppfinnelsen byr på i forhold til kjent teknikk. Dette danner bakgrunn for patentmyndighetenes vurdering av den såkalte oppfinnelseshøyden.

Illustrasjoner

En patentsøknad kan inkludere strektegninger som viser såkalte utførelseseksempler av oppfinnelsen, dvs. hvordan oppfinnelsen kan, men ikke nødvendigvis må utføres. Tegningene understøtter en beskrivelse. Konstruksjonstegninger av prinsipper, detaljer og sammenstillinger er nyttige grunnlag for utarbeidelse av slike tegninger. Vi har egne tegnere som bearbeider digitale tegningsfiler (dwg, dxf). Patentmyndighetene stiller visse krav til utførelsen av patenttegninger.

Godkjenning av søknadsutkast

Når vår saksbehandler har utarbeidet et utkast til søknad og dette har gjennomgått en intern kvalitetskontroll, vil utkastet bli oversendt søker for kommentar. Dermed kan eventuelle uklarheter rettes opp før søknaden innleveres. Som søker er det du som bestemmer hva søknaden skal inneholde ved innlevering.