Patent

Hvilke land er medlem av PCT?

Her er en oppdatert liste over medlemsstatene i PCT.