Patent

Hvilke land er ikke medlem av PCT?

De fleste industrialiserte land er med i PCT, men ikke alle. Nedenfor listes opp noen av de land hvor det ganske ofte søkes patent, men som ikke er med i PCT. Dersom det skal søkes patent i et eller flere av disse land, må søknad inngis i det enkelte land samtidig med PCT-søknaden. Det presiseres at følgende liste ikke omfatter alle land som står utenfor PCT:

Afghanistan
Pakistan
Argentina
Panama
Bangladesh
Paraguay
Bolivia
Peru
Brunei
Chile
Saudi-Arabia
GCC (Patent som omfatter Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De Forente Arabiske Emirater)
Surinam
Guyana
Taiwan
Irak
Thailand
Iran
Uruguay
Jordan
Venezuela
Kuwait
Yemen