Patent

Hva kreves når en patent overdras til andre?

Når en søknad eller registrert patent i Norge skal overdras til en ny rettighetshaver, er det tilstrekkelig å innlevere til Patentstyret en erklæring fra den person rettigheten er overdratt til, eventuelt at denne erklæringen gis av patentfullmektig. Det må opplyses om hva som ligger til grunn for overdragelsen, for eksempel at den har sitt grunnlag i inngått avtale.

Ved overdragelse til ny rettighetshaver må det også innleveres ny fullmakt fra den nye rettighetshaveren til patentbyrået.

Det betales ikke offentlige gebyr for slik endring. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.

Kontakt oss når det gjelder spørsmål om saker i andre land.