Design

Hva kreves ved overdragelse?

Hva kreves når en søknad eller designregistrering overdras til andre?

Når en designsøknad eller en registrert design overdras til en ny rettighetshaver, kan overdragelsen registreres i designregisteret. For å registrere overdragelsen må det sendes inn en overdragelseserklæring eller melding fra tidligere innehaver, eller dennes fullmektig. Dersom den nye innehaveren har en fullmektig, må fullmektigen også sende inn en fullmakt signert av den nye innehaveren. Det betales ikke offentlige gebyr for slik endring. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.