EU designregistrering

Din design er verdifull. Produkter med god design kan gi deg et viktig konkurransefortrinn i kampen om kundene. Ved å inngi én designsøknad i EU kan du få en registrering som dekker et stort og viktig marked.

Reidun Rosså Korsberg

9. desember, 2020

Har produktet ditt en unik design, kan du hindre kopiering ved å registrere designen.

For en tid tilbake skrev vi om Ferrari SpA som nå går en lang og kostbar vei i rettssystemet for å få kontroll over egen design. Saken hadde kanskje sett annerledes ut hvis Ferrari SpA hadde sørget for å registrere designen sin. Det Ferrari SpA kunne har gjort, var å beskytte helhetsinntrykket til de karakteristiske trekkene som finnes i bilmodellen Ferrari FXX K ved å inngi en designsøknad i EU.

Å kjempe for retten til eget design i rettssystemet i ettertid er kostbart. Hvis du har et produkt med en unik design, bør du derfor vurdere å beskytte designen før det er for sent.

Topp tre tips

Hvis du vil beskytte designen din, har vi følgende tips til deg:

  • Søk i tide – det er for sent å registrerer designen når den har vært offentlig tilgjengelig i mer enn 12 måneder.
  • Bruk tid på gode bilder. Bildene bestemmer omfanget av den registrerte rettigheten, ikke hvordan produktet ser ut i virkeligheten.
  • Ta affære hvis du blir kopiert.
Design omhandler utseende

En design er utseendet til et produkt eller en del av et produkt. Designens utseende bestemmes av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller produktets ornamentering.

En designregistrering i EU kalles Registered Community Design eller RCD.

Eksempel på designregistering:

Alustar AS registrerte sin festeanordning for stillas i 2006, RCD 000482120

Eksempel på designregistering:

Equine Fusion registrerte sin joggesko for hester i 2019, RCD 006245007

Helhetsinntrykk, nyhet og individuell karakter

Helhetsinntrykk, nyhet og individuell karakter er viktige begreper når man snakker om designbeskyttelse.

For å få en enerett til en design stilles det krav om at designen er ny og har individuell karakter. En design er ny hvis søknad inngis til EUIPO før den er offentliggjort, eller senest innen 12 måneder fra den er offentliggjort.

NB! Enkelte land har ingen utsettelse på nyhetsfrist. Vurder derfor alltid hvilken beskyttelse du har behov for før designen offentliggjøres.  

Designen har individuell karakter hvis helhetsinntrykket den gir den informerte brukeren skiller seg klart fra helhetsinntrykket til tidligere kjente design.

Det er helhetsinntrykket til den registrerte designen som du får enerett til. Det betyr at dersom deler av produktet ditt er kjent fra før mens enkelte trekk er nye, så er det disse nye trekkene du bør konsentrere deg om. Hvis ikke, kan de nye karaktertrekkene forsvinne i helhetsinntrykket til den registrerte designen. Du kan få enerett til en del av en design ved å søke med bilder som gjelder bare den delen du ønsker beskyttet.

Et eksempel på beskyttelse av del av en produktdesign er Life Fitness, LLC sin EU-design RCD 006722153-003 fra 2019. Her har Life Fitness, LLC fått enerett til en del av en tredemølle som vises i heltrukken linje, og som altså ingen kan kopiere uten samtykke fra eieren.

Enkel registreringsprosess

En søknad om EU designregistrering må sendes til det europeiske kontoret for varemerke- og designsaker, EUIPO.

Foruten navn og adresse til søker, skal søknaden inneholde en produktklasse, produktangivelse og inntil sju bilder av designen.

Når søknaden tilfredsstiller EUIPOs søknadskrav, blir designen registrert og publisert. Det tar vanligvis bare noen få dager å få søknaden behandlet.  

EUIPO vil utstede et registreringsbrev som bevis på registreringen din kort tid etter at registreringen er publisert. 

Bildene er viktige

Vi anbefaler å bruke tid på å få bildene dine optimalisert for ditt behov. Dette er fordi det er bildene som du inngir i søknaden som bestemmer hvilket vern produktdesignen din får. I en eventuell konflikt om retten til designen er det bildene i registreringen som vil bli vurdert, ikke produktet slik det ser ut i bruk. Bildene skal dekke alle flatene til produktdesignen som du ønsker beskyttelse for, og de må være i samsvar med hverandre.

EUIPO aksepterer strektegninger, databilder og fotografier av designen, men alle bildene i en søknad må ha samme format.

Søk gjerne hjelp hos en industridesigner for å få laget profesjonelle bilder til beskyttelse av designen.  

Spar penger med samregistrering

Noen ganger har du kanskje flere varianter av samme design, eller du ønsker å beskytte både hele produktet og en del av det. Da lønner det seg å inngi én søknad med flere design samtidig og få lavere søknadskostnader. 

Beskyttet i inntil 25 år

En design registreres i første omgang for fem år. Registreringen kan fornyes for ny femårsperiode fire ganger, slik at total beskyttelsestid er inntil 25 år, regnet fra søknadsdatoen.

Når designen er registrert, er det viktig å merke den med registreringsnummer for å opplyse både forbrukere og konkurrenter om designrettigheter. Produktet eller dets emballasje kan for eksempel merkes med Registered Community Design No. + designnummer.

Sørg for at designregistreringen er oppdatert med korrekt navn og adresse på innehaver ved å melde inn endringer til EUIPO. Sørg også for å registrere overdragelsen dersom du overtar rettighetene til en EU-design. 

Overvåk markedet

Vi anbefaler at du lager rutiner for overvåking av markedet med tanke på mulige inngrep i dine rettigheter. Det kan du gjøre ved å overvåke ulike designregistre, følge med på varemesser og i ulike forum der konkurrenters design finnes. Dersom du oppdager etterligninger av designen din, bør du handle raskt for å ivareta rettighetene dine. Sørg for å avdekke så mye som mulig om etterligningen, og søk eventuelt juridisk bistand for vurdering av saken.

EUs designregister og en del andre lands designregistre er samlet i databasen DesignView.   Her kan du sjekke hva som er registrert og blant annet søke etter konkurrenters registreringer. 

Tilpasser seg nye grenser

Hva skjer med designrettigheten hvis et land blir medlem av EU eller forlater unionen? Vi har svar på begge spørsmål. EU har både blitt utvidet med nye land og britene stemte for Brexit og dermed forlate EU for noen måneder siden.  

En EU-designrettighet er gyldig i de land som til enhver tid er medlemmer av EU. Det betyr at hvis et land tas opp som medlem i EU, vil rettigheten gjelde i det aktuelle landet fra den datoen landet gikk inn i EU.         

Brexit gir ikke designtrøbbel

Storbritannia gikk ut av unionen 31. januar 2020. Det er ingen avtale mellom EU og UK om videreføring av rettigheter som følge av EU- designregistrering. Britiske myndigheter har imidlertid innvilget en overgangsperiode frem til 31. desember 2020, der den registrerte designen fortsatt vil bli akseptert som rettighet i UK. Etter dette blir det automatisk opprettet parallelle designregistreringer i UK.

Hvis du har en EU-designregistrering ved årsskiftet, vil altså rettigheten bli videreført i UK uten at du trenger å foreta deg noe. Når EU-registreringen skal fornyes må du imidlertid betale egen fornyelse til UK hvis du vil opprettholde rettigheten der. Dette vil også gjelde i de tilfeller der EU er utpekt i en internasjonal designregistrering. 

Håmsø Patentbyrå hjelper deg

Da håper vi du har fått en liten oversikt over designregistrering i EU. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer eller ønsker å registrere designen din, så hjelper vi deg på veien.

Andre innlegg

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Vi er stolte av å kunngjøre at våre medarbeidere Andy Caulfield og Filipe Funenga er blitt anerkjent som «Rising Star 2023» av Managing Intellectual Property (Managing IP) i en nylig publisert bransjekåring. Tilbakemeldinger fra klienter og konkurrenter utgjør...

AIPPI World Congress 2023

AIPPI World Congress 2023

AIPPI er verdens ledende ideelle organisasjon dedikert til utvikling og forbedring av lover for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Verdenskonferansen er også et effektivt møtested for internasjonalt samarbeid, da den sikrer gode relasjoner til bransjekollegaer i...

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Vi ser frem til AIPPI 2023 som er en global konferanse for vår bransje. Det er en viktig møteplass for å holde oss faglig oppdatert samt sikre gode relasjoner til bransjekolleger i andre land. På den måte kan vi hjelpe våre kunder best mulig også globalt.