EPO: En maskin kan ikke være oppfinner

18 februar, 2020

European Patent Office (EPO) har avslått to patentsøknader hvor oppfinneren var oppgitt å være en robot med kunstig intelligens.

Høsten 2018 ble det innlevert to patentsøknader til EPO hvor en robot med kunstig intelligens, såkalt AI-robot, ble oppgitt som oppfinner. Etter en muntlig saksbehandling med søker, konkluderte EPO med at søknadene ikke oppfylte kravene til oppfinner slik det er beskrevet i den Europeiske patent konvensjonen (EPC). Der kreves det at en oppfinner må være et menneske.

I begge søknadene var oppfinneren oppgitt å være en maskin kalt «DABUS», som er beskrevet å ha som «en type tilkoblingsbar kunstig intelligens». Søkeren argumenterte med at han hadde skaffet seg retten til oppfinnelsene i egenskap av å være eier av maskinen.

EPO begrunner sin avgjørelse med at tolkningen av det juridiske rammeverket for det europeiske patentsystemet konkluderer med at en oppfinner må være et menneske. EPO påpeker videre at forståelsen av begrepet oppfinner som en fysisk person ser ut til å være en internasjonalt gjeldende standard, og at forskjellige nasjonale domstoler har avsagt rettsavgjørelser som bekrefter dette.

Dessuten har det å være oppfinner en rekke juridiske konsekvenser, særlig for å sikre at den oppgitte oppfinneren faktisk er rett oppfinner, og at han eller hun kan dra fordel av rettigheter knyttet til statusen å være oppfinner. For å utøve disse rettighetene må oppfinneren ha en juridisk personlighet som AI-systemer eller maskiner ikke har.

Avgjørelsene om å avslå de to patentsøknadene kan ankes til EPOs uavhengige ankedomstol, Board of Appeal.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Vi ser frem til ONS 2022. Det er alltid kjekt å møte folk og bedrifter, som utvikler ny teknologi og løsninger. Husk at oppfinnelser som skal patentbeskyttes, ikke må vises frem før patentsøknad er innlevert.

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.