KUNDE:

Kverneland Group

PRODUKT:

iPlough
Patent Number
NO337639, NO336787, NO336571
Trademark registration no.
NO146746

OM BEDRIFTEN:

Kverneland Group er en ledende landbruksmaskinprodusent innen grasproduksjon, jordbearbeiding, kunstgjødselspredning, såing og sprøyting og elektronikk.

Kverneland Group er datterselskap av Kubota Corp., og har fabrikker i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina.

KUNDEREFERANSE:

Kverneland Group

The reversible plough Kverneland iPlough has several patented innovations.

The most visible innovation is the hinged head stock mast, which makes it possible to tow the plough like a trailer during transport. This avoids the dangerous overhang that comes with a regular mounted plough.

The combined depth and transport wheel has several details that make the adjustment between ploughing and transport easy and safe. Alternatively, the depth wheel can be replaced with a belt for improved carrying capacity in wet conditions.

The skimmers have a central adjustment of the working depth and may also be automatically adjusted according to the ploughing depth. Springs can easily be removed or added to optimise the auto-reset leg protection system.

 

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.