Design

Eksempler på design

Del av drivstoffstasjon, designregistrering nr. 082423

bensinstasjon-2                          bensinstasjon-1


Traktekanne, designregistrering nr. 082407                                                 Smokk, designregistrering nr. 081683

presskanne                                                              smokk
     

Vibrasjonsklammer for tetningsring, designregistrering nr. 081524        Lampe, designregistrering nr. 081917
vibrasjonsklammer                               lampe(1)