Design

Internasjonal designregistrering

Dersom du ønsker å registrere din nye design internasjonalt er det flere muligheter: 

VIKTIG om nyhetsfrist og prioritet.
Noen land krever at designen ikke har vært allment tilgjengelig før innlevering av søknad, mens andre aksepterer at den har vært kjent en stund. Ta kontakt med oss snarest for regler om søknadsfrister dersom du vurderer å beskytte din design.
Design som ikke var allment tilgjengelig ved innlevering av søknad i Norge kan i de fleste land i verden videreføres med prioritet fra den norske søknaden innen seks måneder fra søknad i Norge.

Nasjonal designsøknad

En nasjonal søknad er en søknad inngitt direkte til myndighetene i et bestemt land. Søknaden må i de fleste tilfeller inngis via en lokal fullmektig, og den krever ofte tilpasning til lokalt regelverk. Vi har et nettverk av samarbeidspartnere verden over som kan bistå med beskyttelse av din design. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

EU designsøknad (RCD)

En EU søknad er en designsøknad inngitt direkte til myndighetene i EU, og vil kunne gi deg en designbeskyttelse (Registered Community Design - RCD) som gjelder i alle EU medlemslandene. Søknaden må inngis via en fullmektig i EU, og behandles av EUs designmyndighet OHIM. Vi har flere samarbeidspartnere som kan bistå med beskyttelse av din design. For å oppnå designbeskyttelse i EU må søknad inngis innen 12 måneder fra designen ble allment tilgjengelig. Designen kan beskyttes i maksimalt 25 år. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om designbeskyttelse i EU.

Internasjonal søknad (Haag søknad)

Norge er via Genèveavtalen medlem av Haagoverenskomsten for internasjonal registrering av design (Hague System for the International Registration of Industrial Designs). Det betyr at norske borgere, borgere bosatt i Norge eller bedrifter med sete i Norge har rett til å søke internasjonal designregistrering og utpeke andre land som er medlemmer av Genèveavtalen (Geneva Act). Søknaden sendes til FN organet World Intellectual Property Organization - WIPO, som vil gi beskjed til de utpekte landene. Du finner en liste over medlemslandene HER. Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon.