Kan en trestokk være så teknisk avansert at den kan bli patentert? Ja!
Riska Sagbruk har videreutviklet og patentert bygningteknikk fra oldtiden.