BREXIT gir ingen grunn til panikk

31 januar, 2020

Storbritannia forlater EU i dag, 31. januar 2020. Her gir vi deg en oversikt over hva det betyr for innehavere av EU varemerke- og designrettigheter i Storbritannia.

Når Storbritannia forlater EU, faller også vern som man har oppnådd gjennom registrering av varemerker og design i EU bort, siden EU registreringer kun gjelder for medlemslandene. Når det gjelder varemerke- og designrettigheter vil det likevel ikke skje endringer umiddelbart, siden det vil bli en overgangsperiode til 31. desember 2020 der alle rettigheter består. Myndighetene i Storbritannia har også besluttet å gi innehavere av rettigheter som er oppnådd ved søknad eller registrering av varemerker og design i EU en mulighet til å videreføre rettighetene sine i UK.  

EU varemerke (EUTM) og EU design (RCD)

Alle registrerte rettigheter (både varemerkeregistreringer – EUTM og designregistreringer – RCD) konverteres til UK registreringer og innføres i UK sitt varemerke- og designregister. Varemerkene og designene bli behandlet som om de er registrerte under UK lov. Søknadsprioritet, søknadsdato, registreringsdato samt datoer for fornyelse og utløp i EU vil bli videreført. Registreringene er deretter å anse som en egen rettighet i UK som kan fornyes, overdras, lisensieres eller kreves opphevet uavhengig av den opprinnelige EU registreringen.

Den nye UK registreringen vil få samme registreringsnummer som i EU med tillegg av tallet 9 foran. UK vil opprette slike registreringer kostnadsfritt, men det er opp til registreringshaver å opprettholde registreringen ved å betale fornyelsesgebyr i UK når registreringen skal fornyes.

Hvis en EU-registrering med fornyelsesdato i overgangsperioden fornyes innen fristen vil fornyelsen også gjelde den parallelle UK registreringen. Etter overgangsperioden må både EU registreringen og UK registreringen fornyes hvis begge registreringene skal opprettholdes.

Når det gjelder søknader som fortsatt er under behandling ved utløp av overgangsperioden 31. desember 2020, så vil disse IKKE bli videreført i UK. For å opprettholde søknadsdato og eventuell prioritet fra EU søknaden må man da inngi ny søknad i UK og betale fulle avgifter. Det gis en 9 måneders frist frem til 30. september 2021 til å sende inn søknad i UK med prioritet i den korresponderende EU søknaden.  

Internasjonale varemerke- og designregistreringer med EU utpekt:

  1. februar – 31. desember 2020 er å anse som en overgangsperiode. Alle rettigheter opprettholdes i denne perioden.

WIPO opplyser at UK har til hensikt å opprettholde rettigheter som følge av EU registrering også etter overgangsperioden, men det er hittil ikke klart hvordan dette vil bli gjennomført. WIPO vil komme med mer informasjon etter hvert.

Vi vil sende melding til alle våre kunder som har varemerke -eller designrettigheter i EU og gjøre spesielt oppmerksom på hvilke grep de må ta for å ivareta sine rettigheter i UK etter Brexit. Hvis du har spørsmål om din rettighet, så ta kontakt med vår varemerke- og designavdeling. 

Andre innlegg

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Vi er stolte av å kunngjøre at våre medarbeidere Andy Caulfield og Filipe Funenga er blitt anerkjent som «Rising Star 2023» av Managing Intellectual Property (Managing IP) i en nylig publisert bransjekåring. Tilbakemeldinger fra klienter og konkurrenter utgjør...

AIPPI World Congress 2023

AIPPI World Congress 2023

AIPPI er verdens ledende ideelle organisasjon dedikert til utvikling og forbedring av lover for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Verdenskonferansen er også et effektivt møtested for internasjonalt samarbeid, da den sikrer gode relasjoner til bransjekollegaer i...

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Vi ser frem til AIPPI 2023 som er en global konferanse for vår bransje. Det er en viktig møteplass for å holde oss faglig oppdatert samt sikre gode relasjoner til bransjekolleger i andre land. På den måte kan vi hjelpe våre kunder best mulig også globalt.