Beskytt appen din!

Driver du med utvikling av apper? Da bør du vurdere å beskytte den ved patentering, designbeskyttelse eller varemerkebeskyttelse.

Av Reidun Rosså Korsberg

14. mai, 2020

Ikke la andre kopiere appen din! Photo by Rami Al-zayat on Unsplash

Apper og andre datamaskinprogrammer som gjør hverdagen enklere, som informerer, underholder og gir oversikt, er i vinden som aldri før. Gode idéer plukkes raskt opp av konkurrenter, og da er det viktig å ha sørget for beskyttelse av dine rettigheter, slik at du er best mulig rustet i kampen om kundene.

Patentering

Appen kan beskyttes ved patentering. En algoritme er av ikke-teknisk natur og er i seg selv ikke patenterbar. Likevel kan en app patenteres dersom algoritmen tjener et teknisk formål, det vil si at den løser et teknisk problem med tekniske midler.

For å få vern ved patentering er det krav om at algoritmen ikke er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen. Vurder derfor patentering før den gjøres tilgjengelig for andre dersom du er i ferd med å utvikle en ny app. Ta gjerne kontakt med Håmsø Patentbyrå for hjelp til å vurdere om appen er egnet for patentering.

Designregistrering

Utseendet til et produkt kan beskyttes ved designregistrering. Når det gjelder apper, kan det være aktuelt å beskytte ikoner, skjermbilder, bakgrunnsmønstre eller fonter.

For å oppnå vern for en design gjennom designregistrering må designen være ny og ha individuell karakter. I Norge er nyhetskravet oppfylt hvis man sender inn en designsøknad innen 12 måneder fra designen er gjort allment tilgjengelig, men andre land kan ha kortere eller ingen utsatt frist. Vi anbefaler deg derfor å tenke på designbeskyttelse allerede under utvikling av designen, og før du viser den til andre.

Varemerkeregistrering

Ved varemerkeregistrering får du enerett til et kjennetegn. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer og tjenester fra andres. De vanligste varemerkene er ord i ren tekst, ord som er skrevet med spesiell utforming, logoer og kombinasjoner av tekst og logo. Et registrert varemerke merkes med symbolet ®.

For å få enerett til et varemerke må merket blant annet ha varemerkerettslig særpreg, og det må ikke krenke en annens rett til et identisk eller lignende merke.

Har du utviklet en app, kan for eksempel navnet på appen eller en spesiell utforming av merketeksten registreres som varemerke.  App-ikonet kan også i mange tilfeller beskyttes som varemerke.

Fordelen med en registrert rettighet er at du får en tidfestet og definert registrering som du kan bruke til å dokumentere din enerett. Rettigheten kan også lisensieres eller overdras til andre.

Copyright (opphavsrett)

I tillegg til de registrerbare rettighetene kan du også ha enerett til appen etter lov om opphavsrett, siden et datamaskinprogram anses som et åndsverk. Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket, og denne retten varer i opphaverens levetid og 70 år etter hans død. Opphavsrett kalles også copyright, og opphaveren merker gjerne verket sitt med symbolet © og årstallet det ble skapt. Det er ikke mulig å oppnå vern av et åndsverk ved registrering, men rettigheten til verket kan håndheves ved en rettsavgjørelse. I en rettsprosess må du kunne dokumentere retten til verket ditt. Vi anbefaler derfor at du tar vare på all dokumentasjon og alle avtaler som er inngått med andre under utvikling av appen og senere.

Håmsø Patentbyrå hjelper deg på veien

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om beskyttelse av din app, eller ønsker vår hjelp til registrering i inn- og utland. Vi blir glade for å høre fra deg.

Du finner våre rådgivere her.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Vi ser frem til ONS 2022. Det er alltid kjekt å møte folk og bedrifter, som utvikler ny teknologi og løsninger. Husk at oppfinnelser som skal patentbeskyttes, ikke må vises frem før patentsøknad er innlevert.

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.