STILLING:

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

KONTAKT:

E-post: steven.vandijk@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 91 60 07 44

ANSATT:

Steven van Dijk

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

 

Ansatt i 2013. Partner siden 2019. Dobbelkvalifisert og registrert europeisk patentfullmektig og nederlandsk patentfullmektig.

Steven har lang og bred erfaring innen immaterialrett (IP). Etter mer enn seks år som forsker, ble han i 2003 del av IP-avdelingen hos Philips. Han har erfaring fra både privat praksis og industrien. I tillegg til ulike avdelinger hos Philips, har Steven arbeidet hos NXP-IP, DeltaPatents og Mapper Lithography.

Steven er svært kunnskapsrik innen en rekke IP-områder, fra utforming av patentsøknader, utarbeide imøtegåelser, alle former for sakføring overfor myndigheter i behandlingen av patentsøknader, ved innsigelser og rettstvister, FTO-analyser (freedom-to-operate), kartlegging og patentutnyttelse (bl. a. patentinngrepsvurdering, verdivurdering, riskvurdering, lisenskontrakter og forhandlinger).

Steven behersker nederlandsk, engelsk, norsk, fransk og tysk.

Spesialområder:

Petroleumsteknologi, elektronikk, mekanikk, halvlederteknologi, måle- og kommunikasjonssystemer, elektrooptikk, LED-teknologi og MEMS teknologi.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.