STILLING:

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig

KONTAKT:

E-post: gro.andorsen@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 99 02 10 10

ANSATT:

Gro Katarina Andorsen

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig

 

Ansatt i 2011. Registrert europeisk patentfullmektig.

Gro ble ansatt hos oss etter en toårsperiode som frilansoversetter. Hun jobbet først to år i årsavgiftavdelingen, før hun i 2013 ble patentfullmektig.

Gro er særlig interessert i innsigelsessaker. Hun er ansvarlig for intern opplæring hos Håmsø Patentbyrå, og hun skriver bloggen “Veien til patent” som publiseres på vår nettside.

Gro er medlem i EPIs (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) sin arbeidsgruppe for å utarbeide opplæringsprogram for europeiske patentadministratorer, EPAC (European Patent Administrators Certificate).

Gro er utdannet sivilingeniør innen ingeniørgeologi og skrev diplomoppgaven sin om skråningsstabilitet i dagbrudd, hos Titania AS. Hun har også erfaring fra tunnelprosjekter.

I 2001 byttet hun ut ingeniørgeologi med helse og mennesker, og tok en ny utdannelse etterfulgt av åtte års praksis som selvstendig næringsdrivende naturopat.

Allsidige interesser og variert bakgrunn kombinert med interesse for språk og kreativ skriving, har formet henne til den analytiske, nøyaktige og serviceinnstilte personen hun er i dag.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, og Gro har i tillegg grunnleggende kunnskap i tysk og italiensk.

Spesialområder:

Petroleumsteknologi.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.