STILLING:

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig

KONTAKT:

E-post: gro.andorsen@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 99 02 10 10

ANSATT:

Gro Katarina Andorsen

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig

Ansatt i 2011.

Gro ble ansatt hos oss etter en toårsperiode som frilansoversetter. Hun jobbet først to år i årsavgiftavdelingen, før hun i 2013 ble patentfullmektig. Hun ble kvalifisert europeisk patentfullmektig (EQE) i 2017, og er særlig interessert i innsigelsessaker.

Gro har erfaring fra veldig ulike arbeidsmiljøer og stillinger. Hun er utdannet sivilingeniør innen ingeniørgeologi og skrev diplomoppgaven sin om skråningsstabilitet i dagbrudd, hos Titania AS. Hun har også erfaring fra tunnelprosjekter.

Gro har mange interesser. Interessen for helse og mennesker gjorde at hun i 2001 endret karriereretning og tok en ny utdannelse etterfulgt av åtte års praksis som selvstendig næringsdrivende naturopat.

Den varierte bakgrunnen kombinert med hennes interesse for språk og kreativ skriving, har formet henne til den analytiske, nøyaktige og serviceinnstilte personen hun er i dag.

Gro er ansvarlig for intern opplæring hos Håmsø Patentbyrå, og hun skriver bloggen “Veien til patent” som publiseres på vår nettside.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, og Gro har i tillegg grunnleggende kunnskap i tysk og italiensk.

Spesialområder:

Petroleumsteknologi.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.