Patentstyret advarer om
22.01.2016
Selskaper som sender ut falske krav.