OECD: Unge, norske bedrifter søker ofte patent
17.06.2010
OECD har publisert en undersøkelse om innovasjon i selskaper. Blant annet har de undersøkt forholdet mellom unge selskaper, yngre enn 5 år, og patenteringsaktivitet sammenlignet med mer etablerte selskaper.
Unge, norske bedrifter hevder seg godt i en ny OECD undersøkelse.

I rapporten vises det at av totalt antall selskap som har søkt patent internasjonalt, utgjør de unge selskapene 31 % i Norge. Dette gir en 2. plass. I Danmark er prosentandelen 36 %.

Ser vi på antall patentsøknader totalt, står unge selskap for 21 % av de norske søknadene. Dette gir en 1. plass. Danmark kommer som nummer 2 med 16 % og USA som nummer tre med 14 %.
Deler av undersøkelsen kan leses her:
www.oecd.org/dataoecd/29/35/45188073.pdf

Undersøkelsen er blant annet omtalt og kommentert av The Economist:
www.economist.com/node/16219687

Norske kommentarer finnes blant annet i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet:
www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2010-2/Norge-er-ledende-pa-patentsoknader-fra-unge-bedrifter.html
Her omtales det patentsøknader til den Europeiske Patentorganisasjon mens OECD omtaler PCT-søknader.