NeoDrill AS seiret over Equinor i Oslo tingrett ved hjelp av Håmsø og Kluge
27.06.2018
Equinor, tidligere Statoil, er i Oslo tingrett dømt for brudd på markedsføringsloven, og for å ha gjort inngrep i patenter tilhørende NeoDrill AS. Equinor/Statoil er dømt til å betale NeoDrill AS 40 milioner kroner i erstatning pluss saksomkostningene.

NeoDrills prosessteam har bestått av Kyrre Tangen Andersen, Steffen Asmundsson og Synne Lyngstad Netteland fra Kluge, og Krister Mangersnes fra Håmsø Patentbyrå.

Striden gjaldt rettighetene til teknologi for sugeanker som brønnfundament. NeoDrill mente Equinor/Statoil har brukt teknologi tilhørende NeoDrill i utviklingen av sin Cap-X-løsning. Equinor/Statoil ble dømt for inngrep i to av tre aktuelle patenter, samt for ulovlig forberedelse for inngrep i det tredje. I tillegg ble Equinor/Statoil dømt for brudd på markedsføringslovens regler om god forretningsskikk og forretningshemmeligheter.

Du kan lese hele dommen på domstol.no:
Dom NeoDrill AS vs. Equinor/Statoil

Presseomtaler av dommen:
Stavanger Aftenblad, omtale av dommen
Stavanger Aftenblad, kommentar NeoDrill AS
Stavanger Aftenblad, kommentar Equinor
Dagens Næringsliv
Teknisk Ukeblad