Madridprotokollen
08.11.2012
får stadig nye medlemmer:
Madridprotokollen, som er en avtale for internasjonal registrering av varemerker, får stadig nye medlemmer. Se listen over medlemmer pr.  november 2016.