Inngrep i immateriell eiendom
19.07.2013
Skjerpet straff og erstatningsansvar for inngrep i immateriell eiendom gjennom ny lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.
Gjennom en ny lov av 31. mai 2013 (ikke trådt i kraft pr. 19. juli 2013), skjerper myndighetene straff og erstatningsansvar i forbindelse med inngrep i andres immaterielle rettigheter. Slike rettigheter omfatter blant annet patent, varemerker, design og åndsverk. Lovteksten finner du HER.

For å ikke trå feil eller for å vurdere om noen gjør inngrep i dine rettigheter kan det være en god idé å sette seg inn i regelverket. På nettstedet CLARA finner du mye nyttig informasjon om opphavsrett og hvilke regler som gjelder for kopiering.