Håmsø styrker sin strategiske IP-rådgivning
23.08.2018
Rasmus Gjesing er ansatt som leder for strategi og marked hos Håmsø Patentbyrå AS. En av hans hovedoppgaver blir strategisk IP rådgivning.
rasmus gjesing 08
Håmsø Patentbyrå AS opplever stor vekst og økende behov for strategisk IP-rådgivning. Rasmus Gjesing har flere års erfaring med IP-rådgivning, sist fra Validé, og med Rasmus kan Håmsø Patentbyrå i større grad enn tidligere tilby kundene strategisk IP rådgivning, eksempelvis ved investering og kjøp, salg og lisensiering av IP-rettigheter.  

Rasmus, som har dansk som morsmål, har en doktorgrad innen numerisk prosessmodellering fra Danmarks Tekniske Universitet, og er sertifisert Dansk Patent Agent (CDPA). Etter studier og doktorgrad jobbet han hos Chaus Hude patentbyrå i Danmark, hvor han etterhvert ble leder for patentavdelingen. Etter en periode i Brasil, flyttet Rasmus og familien til Norge i 2013.

Da jeg kom til Norge begynte jeg i Prekubator TTO der er teknologioverføringskontor for de fleste forskningsinstitusjoner i Rogaland – herunder UiS, IRIS, SUS. Prekubator TTO ble i 2015 lagt sammen med iPark inkubator og tech akselerator og ble Validé AS fra begynnelsen av 2016. Der jobbet jeg fortsatt med kommersialisering av forskning hvor IP står sentralt. Men etter hvert brukte jeg mer og mer min IP-bakgrunn også til rådgivning av gründere/start-ups og inn mot næringsklyngerne. Jeg gjorde også IP-vurderinger i forbindelse med investeringer fra presåkornfondet Validé Invest, forteller Rasmus på meget godt forståelig dansk.

I tillegg til strategisk IP-rådgivning vil Rasmus også tilby tjenester innen vurdering av patenterbarhet, forundersøkelser og freedom to operate (FTO).

Rasmus vil videre få et særskilt ansvar for å opprettholde og videreutvikle kontakt med nye og eksisterende kunder, næringsklynger og andre samarbeidspartnere.

27. - 30. august er Rasmus å finne på ONS i Stavanger. Hvis du har spørsmål om IPR, patenter, design og varemerke, så er du velkommen til å ta kontakt med Rasmus.

Du kan kontakte Rasmus på e-post: rasmus.gjesing@patent.no eller mobil: 45117862