Gratis patentseminar i Kristiansand
18.01.2018
Håmsø Patentbyrå, Front Innovation og Kluge Advokatfirma inviterer til gratis seminar om beskyttelse av innovasjoner.

Sted: CoWorx i Kristiansand
Tid: Tirsdag 23. januar kl. 12.00 - 15.30.
Seminaret starter med lunsj fra 12.00 - 13.00.

Seminaret vil dreie seg om hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium kan påvirke den senere utviklingen av det kommersielle potensialet av innovasjoner. Det vil være fokus på immaterielle rettigheter, herunder registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc, samt hvordan enhver virksomhet kan finne overordnede IP-strategier for å beskytte sine eiendeler. Det vil også knyttes kommentarer til organisering av innovasjonsprosjekter med fl ere parter, samt til fi nansiering av innovasjon og utvikling.

Foredragsholdere:
Kyrre T. Andersen, Assosisert partner, Kluge
Krister Mangersnes, Håmsø Patentbyrå
Alexander Kristiansen, Front Innovation

Påmelding:
Send en e-post til: delta@coworx.no