Er patentet gresk?
22.11.2012
EPO og Google kan hjelpe deg.
Sitter du med en patentdokumentasjon på et språk du ikke behersker og lurer på innholdet, kan EPOs nye oversettertjeneste kanskje hjelpe deg. De tilbyr nå oversettelse av patentdokumentasjon til og fra engelsk på hele tretten europeiske språk, herunder norsk. Tjenesten er et samarbeid mellom EPO og Google. Mer informasjon om tjenesten finnes HER