En forundersøkelse kan avsløre om oppfinnelsen er kjent fra før, og være til god hjelp ved utarbeidelse av en patentsøknad.