Håmsø Patentbyrå er vel på plass i nye lokaler. Vi ser frem til gode møter og events med både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.